Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

EDU alumn

är ett nätverk för studenter under sin sista termin samt för före detta studenter vid Uppsala universitets lärarprogram. 

Kontakt

EDU alumn är ett nätverk för studenter under sin sista termin samt för före detta studenter vid Uppsala universitets lärarprogram.

EDU alumn är en mötesplats för kommunikation om skola, utbildning och lärande i vilken ny forskning och yrkeskunnande länkas samman. Nätverkets målsättning är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan utbildning vid lärarprogrammet och pedagogisk verksamhet i skola och utbildning.

EDU alumn ger lärare, förskollärare och andra som arbetar i pedagogisk verksamhet möjlighet att kontinuerligt ta del av forskning och samtidigt vara en tillgång för en förskollärar- och lärarutbildning i utveckling. Dessutom fungerar EDU alumn som en plattform för nätverkande mellan studenter från sista terminen lärarprogrammet och verksamma lärare och skolledare med studiebakgrund i Uppsala universitet. 

Aktiviteter

Som alumn är du välkommen till olika aktiviteter som workshops, föreläsningar, seminarier och samtal som arrangeras av EDU alumn. Aktuella aktiviteter annonseras i kalendariet och på Facebook

Vill du bli medlem?

Om du är verksam inom skola, utbildning och andra pedagogiska verksamheter är du välkommen att söka medlemskap i EDU alumn. Vi samlar lärare, förskollärare, pedagoger, utbildningssociologer och forskare i nätverket.

Bli medlem?
Klicka på länken för att bli medlem i EDU alumn och registrera dig i nätverket

Registrera dig i nätverket

EDU alumn är en del av Uppsala universitets alumnnätverk. Information om bl a hantering av personuppgifter och villkor hittar du via denna länk: Uppsala universitets alumnnätverk

Är du redan medlem?

Logga in!
För att komma till EDU-alumns sida så går man sedan till rutan "medlemskap" i den högra spalten på startsidan. Klicka på länken EDU-alumn så kommer du direkt till föreningens sida.