Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Kontakt

EDU alumn koordineras av Per Wingård som tillsammans med en referensgrupp planerar och anordnar aktiviteter. Om du har frågor om EDU alumn kan du kontakta Per Wingård, alumn@edu.uu.se