Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO)

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det både förvånande och anmärkningsvärt att så lite forskning ägnas åt området i Sverige. Uppsala universitet utgör dock ett undantag. I dagsläget bedrivs omfattande forskning om den högre utbildningens organisation inom företagsekonomin, om dess sociala struktur inom utbildningssociologin, om universitetet som idé inom filosofi och idé-och lärdomshistoria, om högskolesektorns styrning inom statsvetenskap och så vidare. Den högre utbildningen som forskningsobjekt (HERO) är ett mångvetenskapligt forskningsnätverk vid Uppsala universitet som ämnar förstärka denna mångfacetterade forskning ytterligare genom en serie initiativ innefattande en gemensam seminarieserie, doktorandinternat samt forskningsworkshopar. Genom en mer frekvent samverkan mellan de ingående miljöerna är ambitionen att Uppsala universitet ska bli en central internationell nod för forskning om högre utbildning.

22 januari, 10.15–15.00

Workshop: Transnational Cultural Exchange and Globalization

Workshop med Johan Heilbron (CNRS, CESSP och Erasmus Universiteit Rotterdam) om transnationellt kulturutbyte och globalisering, med en diskussion av svensk högre utbildning.

Program:

10.15–12.00
Johan Heilbron: Inledning

Korta presentationer: Pågående forskning om svensk högre utbildning och forskning, särskilt transnationellt utbyte och strategier

Johan Heilbron: Kommentarer

Diskussion

12.15–13.15
Lunch

13.15–15.00
Fortsatt diskussion

15.00–15.30
Kaffe

Lokal: rum 12:228 förelunch, och därefter Lilla matsalen (21:137), Blåsenhus.
Anmälan: via e-post till Ashley Haru.


Anordnas av HERO i samarbete med SEC – Sociology of Education and Culture och SIHE – Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education.

24 januari, 13.15–15.00

Föredrag: Making Sense of Globalizing Social Science
Johan Heilbron

Johan Heilbron är forskningsledare vid Centre national de la recherche scientifique (CNRS), affilierad med Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne (CESSP) och professor i ekonomisk sociologi vid Erasmus University Rotterdam.

Johan Heilbron har utnämnts till hedersdoktor vid Uppsala universitet för hans betydande bidrag till den historiska sociologin, vetenskapssociologin, den ekonomiska sociologin och forskningen om högre utbildning. Läs mer om Heilbrons arbete här. Motiveringen till utnämningen kan läsas här

Lokal: Betty Pettersson-salen (14:031), Blåsenhus.


Anordnas av HERO i samarbete med SEC – Sociology of Education and Culture och SIHE – Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education.

Februari 2018

Föredrag: Professor Guy Neave (University of Twente) (INSTÄLLD!)

Föreläsningen är inställd.


Anordnas av HERO i samarbete med Filosofiska institutionen och Fakulteten för utbildningsvetenskaper.

13 mars, 10.00–14.45

Doktorandworkshop

Mer information kommer senare.


Anordnas av HERO.

23 maj, 10–17

Konferens: En högre utbildning i ”världsklass”: discipliner, professioner, institutioner

HERO anordnar en konferens om högre utbildning.

Mer information inom kort.

Lokal: Humanistiska teatern, Engelska parken.
Språk: Svenska.


Anordnas av HERO.

HERO finansieras av Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Om du vill få kontinuerlig information om nätverkets aktiviteter, kontakta Johan Boberg.