Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Forskarutbildning inom pedagogik

Pedagogik utvecklar kunskaper om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella, och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning.

Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, utvärdering och ledarskap liksom digitala medier kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter.

Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Allmän studieplan för forskarutbildning i pedagogik fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden.

För mer upplysningar, kontakta
Studierektor för forskarutbildningen
Kajsa Bråting och Marie Karlsson

Pågående avhandlingsarbeten

Emma Abrahamsson, Joel Jansson, Paula Larsson, Sara Levander, Erik Lindskog, Judit Novak.

Senaste avhandlingar i pedagogik

 • Humanistiska teatern, Thunbergsv. 3H, Uppsala, 2018-02-02 kl 13:15

  Novak, Judit

  Juridification of Educational Spheres: The Case of Swedish School Inspection

 • Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2017-12-15 kl 13:15

  Levander, Sara

  Den pedagogiska skickligheten och akademins väktare: Kollegial bedömning vid rekrytering av universitetslärare

 • Bertil Hammer, 24:K104, von Kraemers Allé 1A, Uppsala, 2016-06-09 kl 13:15

  Kontio, Janne

  Auto Mechanics in English: Language Use and Classroom Identity Work

 • Eva Netzelius, 10:K102, von Kraemers Allé 1A, Uppsala, 2016-12-02 kl 13:15

  Lundmark, Sofia

  Designing for Online Youth Counselling: Empowerment through Design and Participation

 • Gunnar Johansson, von Kraemers Allé 1A, 752 37 Uppsala, Uppsala, 2015-10-09 kl 11:25

  Petersen, Petra

  Appar och agency: Barns interaktion med pekplattor i förskolan

 • Eva Netzelius, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala, 2015-06-12 kl 13:00

  Lindqvist Bergander, Anna

  Att göra literacy online och offline: Digitala medier i barns kamratkulturer

 • Sal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2014-12-15 kl 13:15

  Gunvik-Grönbladh, Ingegerd

  Att bli bemött och att bemöta: En studie om meritering i tillsättning av lektorat vid Uppsala universitet

 • Zootissalen, Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18 D, 752 36 Uppsala, Uppsala, 2014-04-10 kl 13:00

  Svärd, Ola

  Examensarbetet – en kvalitetsindikator inom högre utbildning?: exemplet högskoleingenjörsutbildning

 • I samspel med surfplattor

  Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan Walldén Hillström, Kristina

 • Eva Netzelius, von Kraemers Allé 1A, Uppsala, 2014-04-11 kl 13:15

  Andersson, Joacim

  Kroppsliggörande, erfarenhet och pedagogiska processer: en undersökning av lärande av kroppstekniker

 • Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Uppsala, 2014-03-28 kl 13:15

  Risberg, Jonas

  Kunskap i interaktion på en nyhetsredaktion: Om kollegiala möten i den redaktionella vardagen

 • Barns deltagande och delaktighet

  Projektarbete i en förskola med inspiration från Reggio Emilia Hamerslag, Anette

 • Bertil Hammer-salen, 24:K104, Blåsenhus, Von Kraemers allé 1, Uppsala, 2013-12-19 kl 13:15

  Granberg, Magnus

  Kognitivt stöd för lärande i arbetet: En teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt utlandsförband i Kosovo

 • Bertil Hammer, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala, 2013-12-06 kl 10:15

  Hallsén, Stina

  Lärarutbildning i skolans tjänst?: En policyanalys av statliga argument för förändring

 • Blåsenhus, Eva Netzelius-salen, von Kraemers Allé 1, Uppsala, 2013-06-04 kl 15:00

  Lundesjö-Kvart, Susanne

  Ridlärares pedagogiska praktik: En verksamhetsteoretisk studie

 • Sydney Alrutz salen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala, 2013-11-15 kl 13:15

  Grunditz, Sofia

  Små barns sociala liv på vilan: Om deltagande och ordningsskapande i förskolan

 • Sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2013-05-24 kl 13:15

  Halskov, Gerd Anne

  Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark: Reformforsøg, rekrutteringsmønstre og habituelle orienteringer

 • Eva Netzenius, Von Kraemers Allé 1, Uppsala, 2012-04-20 kl 13:00

  Velasquez, Adriana

  AD/HD i skolans praktik: En studie om normativitet och motstånd i en särskild undervisningsgrupp

 • Universitetshuset sal X, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2012-03-02 kl 13:15

  Engström, Lizbeth

  Kliniken flyttar hem: Sjuksköterskans institutionella praktik inom specialiserad palliativ hemsjukvård

 • Gunnar Johansson-salen, Blåsenhus (14:K120), von Kraemers allé 1, Uppsala, 2010-05-07 kl 13:15

  Lidar, Malena

  Erfarenhet och sociokulturella resurser: Analyser av elevers lärande i naturorienterande undervisning

 • Pedagogikum, Sydney Alrutz-salen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala, 2010-09-10 kl 13:00

  Persson, Ing-Marie

  Krislärande – konfliktfylld anpassning: Pedagogik för samverkan inför samhällskriser