Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

EDU Internt

Larmnummer vid allvarlig händelse 018-471 2500

Säkerhet på Blåsenhus

Vid en krissituation

Institutionens interna stödsystem

Examensarbeten - Används av de kurser som har anmälningsfunktioner för anmälan till ventilering.
Flextidsredovisning - Här fyller administrativ personal i sitt flexsaldo varje månad.
Internt lösenord -  Ditt interna lösenord har du fått av personalansvarig. Har du glömt eller tappat bort inloggningsuppgifterna så kan du beställa nya här. Du också byta ditt interna lösenord om du vill. Observera att detta lösenord endast används inom denna webbplats.
Kursplanering - Här gör kursledare sin kursplanering inför kommande termin.
Spärrblankett - Här lägger lärarpersonal in önskemål om spärrar inför kommande termin.
Vfu-val - Administrativt verktyg för Vfu-rotation.

Länkar

Examensarbeten
Flextidsredovisning (administrativ personal)
Internt lösenord
Kursplanering (kursansvarig lärare)
Spärrblankett (lärare)
Vfu-val (Vfu-administratör)