Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Disputation Sofia Lundmark

Sofia Lundmark disputerar med avhandlingen: Designing for Online Youth Councelling: Empowerment through Design and Participation.

Huvudhandledare: Professor Ann-Carita Evaldsson, Uppsala universitet

Biträdande handledare: Docent Gustav Lymer, Uppsala universitet

Opponent: Professor Åsa Mäkitalo, Inst. f. pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Betygsnämndsledamöter: Prof. Eva Forsberg, Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet; Prof. Katarina Eriksson Barajas, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet; Doc. Jakob Tholander, Institutionen för data och systemvetenskap, Stockholms universitet.