Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Utbildningssociologiska seminariet

  • Datum: 2017-10-11 kl 13:15 15:00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Professor Mikael Holmqvist, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Ida Lidegran
  • Seminarium

Professor Mikael Holmqvist, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet: Presentation och diskussion av en pågående studie av Handelshögskolan i Stockholm
Alla intresserade är välkomna.