Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Studierektorer för avancerad nivå och forskarnivå

Marie Karlsson
Kajsa Bråting

Studierektorer för grundnivå

Jenny Langwagen (kurser inom Grundlärarprogrammet)

Jörgen Mattlar (kurser inom Förskollärarprogrammet, Speciallärarprogrammet, Masterprogram, alla inriktningar)Ola Winberg (kurser inom:  Ämneslärarprogrammet, Kompletterande lärarutbildning, Program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor, Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet)
 

Studierektor uppdragsutbildning

Carina Bolin