Department of Education

Higher Education as Research Object (HERO)

Given the prodigious expansion of higher education during the last haft-century and its heightened strategic importance for society at large, it is quite remarkable that so little research has been devoted to the subject in Sweden. Uppsala University is an exception, where extensive research is currently devoted to the organization of higher education within Business Studies, its social structures within Sociology of Education, the idea of a university within Philosophy and the History of Science and Ideas, the management of the higher education sector within Political Science, etcetera. Higher Education as Research Object (HERO) is a multidisciplinary research network at Uppsala University aiming to further strengthen this multifaceted research through a series of initiatives, including joint seminar series, research workshops, and graduate student colloquia. Through this intensified collaboration between the research environments involved, the ambition is to make Uppsala University a central node internationally for research on higher education.

News

Håll staten borta från universitetens styrelser
Lars Engwall

"Staten agerar alltmer som marknadsaktör genom att använda olika typer av anbudsförfaranden och att göra bedömningar för att ta reda på om universiteten levererar det som staten önskat. Situationen skulle ytterligare kompliceras om de tankar som STRUT-utredaren Pam Fredman framfört i en underhandsrapport, nämligen att regeringen och universiteten ska genomföra förhandlingar om kontrakt för ett antal år framåt. Med den nuvarande ordningen med en majoritet i styrelserna utsedd av regeringen kan detta innebära att regeringen förhandlar med sig själv. Att de av regeringen utsedda representanterna skulle anmäla jäv kan man knappast förvänta."

Read the article here.


Svenska Dagbladet, Monday 21 May 2018.

12 december, 10.15-12.00

Medlemssammankomst

HERO anordnar en medlemssammankomst för att diskutera nätverkets framtid.  Mer information inom kort.

Lokal: meddelas senare.


Anordnas av HERO.

13 december, 12.15-16.00

Workshop

HERO anordnar en workshop för doktorander, forskningsassistenter och yngre forskare. Separat inbjudan.

Lokal: K312, Ekonomikum.


Anordnas av HERO.

18 december, 13.15-18.00

Workshop: Kollegialitet i Norden

I samarbete med Samverkansgruppen för god forskningsmiljö anordnar HERO en workshop om situationen för kollegialiteten i Norden. Mer information inom kort.

Lokal: Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum.


Anordnas av HERO i samarbete med GFM – Samverkansgruppen för en god forskningsmiljö.

19 december, 13.15-15.00

 Bokseminarium

Bokseminarium med Mikael Gustavsson om hans kommande bok om lärarutbildningen i Sverige.

Lokal: rum 14:340, Blåsenhus.


Anordnas av HERO.

HERO is financed by the Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences. If you would like to receive regular updates from the network, please contact Johan Boberg.