Higher Education as Research Object (HERO)

Given the prodigious expansion of higher education during the last haft-century and its heightened strategic importance for society at large, it is quite remarkable that so little research has been devoted to the subject in Sweden. Uppsala University is an exception, where extensive research is currently devoted to the organization of higher education within Business Studies, its social structures within Sociology of Education, the idea of a university within Philosophy and the History of Science and Ideas, the management of the higher education sector within Political Science, etcetera. Higher Education as Research Object (HERO) is a multidisciplinary research network at Uppsala University aiming to further strengthen this multifaceted research through a series of initiatives, including joint seminar series, research workshops, and graduate student colloquia. Through this intensified collaboration between the research environments involved, the ambition is to make Uppsala University a central node internationally for research on higher education.

News

Fyra doktorandplatser i utbilningsvetenskap

Fyra doktorandplatser i utbildningssociologi vid Uppsala universitet är utlysta. En av dessa har inriktning mot forskningsområdet utbildning, migration och språk, och en har inriktning mot skolväsendets historia. De övriga två är utan specifik inriktning.

Sista ansökningsdag är den 30 november 2018.

Mer information finns här, här och här.


12 december, 10.15-12.00

Medlemssammankomst

HERO anordnar en medlemssammankomst för att diskutera nätverkets framtid.  Mer information inom kort.

Lokal: Gyllenhielmska biblioteket, Sytteanum.


Anordnas av HERO.

13 december, 12.15-16.00

Workshop

HERO anordnar en workshop för doktorander, forskningsassistenter och yngre forskare. Separat inbjudan.

Lokal: K312, Ekonomikum.


Anordnas av HERO.

18 december, 13.00-18.30

University Management and Organisation in the Nordic Countries

I samarbete med Samverkansgruppen för god forskningsmiljö anordnar HERO en workshop om situationen för kollegialiteten i Norden.

Program

13.00
Welcome and introduction

13:15
Developments in Sweden – presentation by the organisers

13:35
Decollegialisation in the Swedish Field of Higher Education
Prof. Mikael Börjesson, Sociology of Education and Culture (SEC), Uppsala University.

14:15
Developments in Finland
Dr. Camilla Kronqvist, Philosophy, Åbo Akademi University.

15:15
Coffee break

15:45
Developments in Norway
Associate Prof. Martina Vukasovic, Department of Administration and Organization Theory, University of Bergen.

16:45
Developments in Denmark
Prof. Hanne Foss Hansen, Department of Political Science, Copenhagen University.

17:45
Concluding Discussion
Initiated by Prof. Susan Wright, Danish School of Education, Aarhus University

18:30
Dinner

Antalet platser är begränsade. Den som är intresserad av att delta kan kontakta Johan Boberg.

Lokal:
Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum.


Anordnas av HERO i samarbete med GFM – Samverkansgruppen för en god forskningsmiljö.

19 december, 13.15-15.00

 Bokseminarium

Bokseminarium med Mikael Gustavsson om hans kommande bok om lärarutbildningen i Sverige.

Lokal: rum 14:340, Blåsenhus.


Anordnas av HERO.

HERO is financed by the Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences. If you would like to receive regular updates from the network, please contact Johan Boberg.