Publications

Knowledge and research is made available through the centre's own report series, or through publications issued by our collaborators.

SIHE Reports

1. André Bryntesson, Det svenska studieavgiftssystemets ekonomiska logik. En kritisk diskussion, 2018

UHR Reports

André Bryntesson, Mikael Börjesson & Ashley Haru, Från Sverige med Erasmus+. Utresande utbytesstudenters upplevelser, praktiker och preferenser, 2018

André Bryntesson, Mikael Börjesson & Ashley Haru, From Sweden with Erasmus+. The experiences, practices and preferences of outgoing exchange students, 2018

DELMI Reports

André Bryntesson & Mikael Börjesson, Internationella studenter i Sverige. Avgiftsreformens påverkan på inflödet av studenter, 2019

Andreas Åkerlund, Astrid Collsiöö & Mikael Börjesson, Akademiskt utbyte och internationell migration. En studie av stipendiater inom Svenska Institutets Visbyprogram 1997-2015, 2018