Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

När Du behöver personlig vägledning

Vanliga frågor och svar

Studievägledning

Studievägledning för dig med behov av särskilt stöd samt fristående kurser på grundnivå.

Moses Högback
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.


Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, Masterprogram i utbildningsvetenskap samt fristående kurser på avancerad nivå.

Lena Larson Johannesson
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.


Masterprogram i utbildningssociologi (internationellt masterprogram)

Ellen Matlok-Ziemann
Besök eller telefonkontakt efter överenskommelse.

Skicka e-post till studievägledarna

Studerar du till lärare?

Då hittar du kontaktinformation till studievägledarna för lärarutbildningen här:
Studievägledning lärare 

Allmänna upplysningar och rådgivning om högskolestudier kan du få av universitetets centrala studievägledning.
Central studievägledning