Gör din VFU utomlands

Hit åker nio studenter under Vt19

Lärarstudenter kan under sina studier ansöka om VFU-placering i utlandet. Ansökan om byte för påföljande termin lämnas för vårterminen före 20 september och för höstterminen före 15 mars.

Kontakt

För mer information om VFU-placering i utlandet vänligen kontakta:
Mats Bratteby

Powerpointpresentation från information och seminarium om Utlands-VFU 26/2.

För placering vid nationella skolor (se *)
Ellen Matlok-Ziemann

Läs Sara Johanssons blogg om utlands-VFU

Sara gör sin utlands-VFU på Svenska skolan i Lissabon, Portugal. Läs hennes blogg här.

Till bloggen

Lyssna på en student som berättar om utlandsstudier

VFU-placering i utlandet (Lärarprogrammen)

Anvisad tid för VFU-placering i utlandet är under VFU 3 för förskollärarprogrammet och VFU 2 för grundlärarprogrammet, samt VFU 3 för det långa ämneslärarprogrammet. Studerande på den kompletterande (korta) ämneslärarutbildningen 90 hp, kan ansöka till VFU 3. Det är möjligt att ansöka även till VFU 4 för förskollärare och VFU 3 för grundlärare, men dessa kurser ställer högre krav på både student och VFU-placering för att kunna beviljas. Ansökan omfattar tre delar: 1. Ansökningsblankett 2. Personligt brev 3. VFU-omdöme från senaste VFU.

Ifylld ansökningsblankett lämnas till VFU-koordinator, Mats Bratteby. Varje ansökningsblankett ska kompletteras med ett personligt brev (ca. 500 ord) som du senare (om ansökan beviljas) kan/ska använda för att skicka till den svenska förskola/skola i utlandet där du planerar att göra din VFU. I det personliga brevet ska du skriva fram varför du ansöker om att göra VFU utomlands och varför just vid den förskola/skola som du efterfrågar, lite om dig själv och dina starka sidor, men också vad du hoppas kunna lära dig/utveckla under din VFU utomlands. Tänk på att du som student i utlandet representerar och ska vara en god representant för Uppsala universitet. Till ansökan ska du också bifoga omdömet från din senaste VFU.

Ansökningar om VFU-placering i utlandet behandlas av en grupp, bestående av universitetets VFU-administration och en studeranderepresentant från studentsektionen LÄRA. Gruppen kommer granska dina betyg på lärarprogrammet som vi hämtar från Uppdok/Ladok, tidigare VFU-omdöme som du ska bifoga samt ditt personliga brev där du motiverar din ansökan till en särskild VFU-förskola i utlandet. De studenter som har någon underkänd kurs inom lärarprogrammen, kommer ej beviljas utlands-VFU förrän kursen är godkänd.

Blankett för ansökan om VFU-placering i utlandet.

När studenten fått beviljat från VFU-organisationen att göra VFU i utlandet tar studenten själv kontakt med den förskola/skola i utlandet som VFU-organisationen anvisat. När förskolan/skolan i utlandet sedan beviljat VFU-plats meddelar studenten VFU-koordinator Mats Bratteby.

Om studenten mot förmodan skulle ändra sig och inte göra VFU utomlands meddelas samtliga berörda parter för att studenten ska återfå en VFU-plats i Sverige.

Bostadsfrågor samt eventuella resestipendier ansvarar studenten själv för.

För de studenter som önskar VFU i Norden eller Baltikum finns möjlighet till bidrag och VFU-plats via Nordplusnätverket (NNTE).
Kontakt: Katarina Gahne

Informationsbrev till de som beviljas VFU i utlandet

Resebidragsblankett

Samarbete har etablerats med följande förskolor och skolor

Uppsalas lärarstudenter har inga garanterade platser på nedanstående förskolor/skolor utan konkurrerar med andra lärosäten om VFU-placeringar i utlandet.

Belgien

Scandinavian School of Brussels (Fsk, F-9, Gy)
European School, Brussel och Luxembourg (1-9, Gy)

England

Swedish School in London (Fsk, F-9, Gy)
Balham Rainbow Nursery (Fsk)

Finland

Daghemmet Kastanjen, Åbo (Fsk)
Svenskbacka skola i Kervo (Finland) (Fsk, F-6)
Katedralskolan i Åbo (Gy)
Cygnaeus skola, Åbo (Fsk, 1-6)
Förskolan Lokki, Helsningfors, svensk/finsk (Fsk)

Frankrike

Svenska Skolan Paris (Fsk, F-9, Gy)
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Angers/Nantes
Lycée International, svenska sektionen (F-3, 4-6, 7-9, Gy - vissa ämnen)
Collège Mignet, Aix-en Provence - section internationale (Gy)

Indien

*The Orchid School (Fsk, Gy)
Pune (10 mil sydost om Mumbai)

Island

Förskolan (Leikskolinn) Adalthing (Fsk)

Kenya

Svenska skolan i Nairobi (Fsk, F-9, Gy)
Extra tidig ansökan till Nairobi. Inlämnas 1 december för möjlig VFU-plats läsåret efter. Se VFU-info under "Lediga tjänster" på Nairobiskolans hemsida.

Kina

Delia School of Canada, Taikoo Shing Campus, Hong Kong (7-9, Gy - vissa ämnen)

Norge

Charlottenlund barneskole, Trondheim (F-6)
Hamna barnehage, Oslo (Fsk)

Portugal

Svenska skolan, Lissabon (Fsk, F-6)

Spanien

Skandinaviska skolan Costa Blanca ( Fsk, F-6)
Svenska skolan i Fuengirola (Fsk, F-9, Gy)
Svenska Skolan Gran Canaria (Fsk, F-6)
Skandinaviska skolan i Madrid (Fsk, F-9, Gy)
Svenska skolan på Mallorca (Fsk, F-9)
Svenska skolan Marbella (Fsk, F-6)
Svenska skolan i Teneriffa (Fsk, F-6)
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Cordoba
*VFU-skola i samarbete med universitetet i Granada

Taiwan

Taiwan Normal University (F-6)

Tyskland

Svenska Skolan i Berlin (F-6)
Svenska Victoriaförsamlingens förskola, Berlin (Fsk)
Lek så in i Norden. Skandinavisk förskola, Hamburg  (Fsk)
Tysk-Skandinaviska skolan, Berlin (F-9)
Skandinaviska skolan i Hamburg (F-6)
*Trave - Gymnasium, Lübeck (Gy)
Bonn International School (F-9, Gy)

Vietnam

Concordia International School Hanoi (Fsk, F-9, Gy)

Åland

Barnomsorgen i Mariehamn, Åland (Fsk)
Lemlands grundskola (1-6)
Ålands gymnasium  (Gy)
Godby högstadieskola (7-9)
Källbo skola (1-6)

Österrike

Svenska skolan i Wien (Fsk, F-6)