Utbildningsvetenskap i hjärtat av Uppsala

Konferenser och events

Nationella prov

Claes Nilholms blogg

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet, bloggade under åren 2015 - 2022 kring forskning om pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet, men tog också upp frågor om relationen mellan forskning och praktik och ibland också skolpolitiska frågor.

Till bloggen
 

Senast uppdaterad: 2024-03-01