Claes Nilholms blogg

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitet, bloggar om forskning om pedagogik i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet, men tar också upp frågor om relationen mellan forskning och praktik och ibland också skolpolitiska frågor.

Till bloggen
 

Kommande disputationer

  • Rosén, Maria

    Juridifiering som demokratiseringsprocess?: Fallet likabehandling i svensk skola

    Betty Pettersson, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2023-06-05 kl 13:15

    Open access
  • Wistrand, Anna

    Mellan närhet och distans: Lärar-elevrelationen som kunskapsinnehåll i grundlärarutbildning

    Betty Pettersson-salen, von Kraemers Allé, 1A, 75237 Uppsala, 2023-06-07 kl 13:00

    Open access
  • Björk, Oscar

    Barns tidiga skolskrivande: Emergent disciplinary literacy, elevtextens dialogism och skrivundervisning som diskurspraktiker

    Humanistiska teatern, Engelska parken, Thunbergsvägen 3C, Uppsala 2023-06-09 kl 13:15

    Open access
  • Jonsson, Malin

    Hur undervisning och guidade naturvetenskapliga undersökningar kan stödja elevers kreativitet

    Room 12:228, Blåsenhus, Von kraemers allé 1, Uppsala 2023-06-12 kl 13:00

    Open access
Senast uppdaterad: 2023-05-24