Seminarium med boksläpp

Välkommen till ett seminarium kring Henrik Edgrens nya bok 
En kungsådra för nationens samhörighet. Läsebok för folkskolan i det sena 1800- och tidiga 1900-talets skola och samhälle. 

Fredag den 12 april kl. 15.15
Uppsala universitet, Blåsenhus, Betty Petterson-salen

I SEC-seminariets regi bjuds in till bokpresentation, paneldiskussion om boken samt mingel med tilltugg efteråt (anmälan är nu stängd). 

Seminariet leds av Ida Lidegran och Mikael Börjesson, professorer i  utbildningssociologi vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbild- ningssociologi, Uppsala universitet. 

I paneldiskussionen deltar: 

  • Lena Kåreland, professor emeritus i litteraturvetenskap vid  Institutionen för litteraturvenskap och retorik, Uppsala universitet 
  • Björn Melander, professor i svenska språket vid Institutionen för  nordiska språk, Uppsala universitet 
  • Donald Broady, professor emeritus i utbildningssociologi, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
  • Jörgen Mattlar, universitetslektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi, Uppsala universitet. 

Senast uppdaterad: 2024-04-10