Tidigare samarbeten

EDU uppdrag har ett mångårigt samarbete med stat, kommun och privata organisationer. De här kunderna har vi samarbetat med de senaste fem åren:

 • Skolverket, flera olika avdelningar
 • Håbo kommun
 • Knivsta kommun
 • Laxå kommun
 • Luleå kommun
 • Nacka kommun
 • Norrtälje kommun
 • Region Gotland
 • Tierps kommun
 • Upplands-Bro kommun
 • Uppsala kommun
 • Värmdö kommun
 • Älvkarleby kommun
 • Österåkers kommun
 • Östhammars kommun

Kursdeltagare berättar: Upplands-Bro

2018 deltog lärare från Upplands-Bro kommun i högskolekursen Det globala klassrummet som anordnades lokalt i kommunen av Uppsala universitet på uppdrag av Skolverket. Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och kommunen bjöd in alla lärare från kommunens tio grundskolor.

Läs artikel Så utvecklade Upplands-Bro kommun undervisningen för nyanlända och flerspråkiga elever på Skolverkets webbplats.

Till artikeln

Kursdeltagare berättar: Håbo kommun

Projektet som ger bättre betyg och färre avhoppare 

Håbo kommun hade ovanligt många elever i särskilda undervisningsgrupper. Få av eleverna ville tillbaka till sin gamla klass. När kommunen satsade på att utbilda personalen i specialpedagogik minskade andelen elever i särskilda grupper.

Kursdeltagare berättar: Laxå kommun

I januari 2017 startade kursen "Att stärka arbetet mot rasism i skola och förskola" i samarbete med Skolverket och EDU Uppdrag. All skolpersonal i Laxå kommun utbildas. 

Läs artikeln Laxå vill stärka arbetet mot rasism i skolan - utbildar all sin skolpersonal i tidningen Nerikes Allehanda från den 10 januari.

Till artikeln