EDU Uppdrag

EDU Uppdrag är en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) vid Uppsala universitet. Vi arbetar med kompetensutveckling för kommuner, landsting och näringsliv.

EDU Uppdrag bygger skräddarsydd utbildning som vilar på vetenskaplig grund. Vid institutionen finns några av landets mest spännande och framgångsrika utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer. Föreläsare, seminarieledare och kompetensutvecklare knutna till  EDU Uppdrag undervisar och forskar inom hela det utbildningsvetenskapliga fältet.

Våra uppdrag spänner från kurser arrangerade i samverkan med Skolverket - som förskollärar- och lärarlyftskurser, kurser för att motverka främlingsfientlighet och rasism samt kurser i programmering - till  längre specialdesignade uppdrag samt föreläsningsserier med eller utan högskolepoäng beroende på behov. Exempelvis har vi i ett större flerårigt projekt -   ”Inkluderingsperspektiv – en skola för alla” - utbildat all skolpersonal inom en kommun, såväl lärare som t.ex. vaktmästare och måltidspersonal.

Inför ett uppdrag börjar vi alltid med ett förutsättningslöst möte och lyssnar in beställarens önskemål. Tillsammans designar vi sedan den utbildning beställaren har behov av. Inget uppdrag är för stort eller för litet.