Öppna utbildningar

Speciallärarprogrammet
Språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp

Som speciallärare ger du barn och elever i behov av särskilt stöd verktyg för att delta i språkliga och sociala aktiviteter, både inom och utanför förskolans och skolans världar. Du får också redskap för att bidra till att skapa språk- skriv- och läsutvecklande miljöer.

HT21 - 50 %
Studieort: Uppsala
Schema: Campusförlagd undervisning
Sista anmälningsdatum: 2021-04-15
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet:För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Ansökan görs via antagning.se

Läs mer om programmet

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Till anmälan

Matematik för lärare åk 1–3, 30 högskolepoäng (1–30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

Matematik för lärare åk 4-6, 30 högskolepoäng (1–30 högskolepoäng). Ingår i Lärarlyftet.

Kursens innehåll och upplägg 
Kursen består av tre delkurser och är helt nätbaserad. Studietakten är halvfart vilket innebär att kursen pågår under vt21-ht21. Kursen tar sin utgångspunkt i ämneskunnande i matematik, matematikdidaktik som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. 

Målgrupp för åk. 1-3
Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig i matematik. 

Målgrupp för åk. 4-6
Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig i matematik.

Mer information och anmälan

Senast uppdaterad: 2021-03-02