Kompetensutveckling i grundskolan och gymnasiet

EDU Uppdragsutbildning arbetar med kompetensutveckling för kommuner, myndighet och näringsliv.

Vi riktar oss framförallt till dig som redan idag arbetar i skolans värld men som vill växa i din yrkesroll. Kurserna som presenteras på den här sidan kan även skräddarsys för att passa dina och/eller din verksamhets behov.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna för dig som är intresserad av våra uppdragsutbildningar.

Uppdragsutbildningen i Sverige regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Kurser

Handledarutbildningar

Läs om våra handledarutbildningar.

Professionsutveckling, inriktning grundskolan, F-6 7,5 hp (8PE087)

Det övergripande innehållet fokuserar på professionsutveckling med särskilt fokus på klassrumsprocesser. Exempel på innehåll: ledarskap i klassrummet, undervisningens kärnprocesser, kollegialt lärande och inkludering, anpassning och särskilt stöd. 

Intresseanmälan

Kursplan

Professionsutveckling, inriktning grundskolans senare år och gymnasieskolan 7,5 hp (8PE086)

Det övergripande innehållet fokuserar på professionsutveckling med särskilt fokus på klassrumsprocesser. Exempel på innehåll: ledarskap i klassrummet, undervisningens kärnprocesser, kollegialt lärande och inkludering, anpassning och särskilt stöd.

Intresseanmälan

Kursplan

Senast uppdaterad: 2023-11-23