Skräddarsydd utbildning

Vid institutionen finns några av landets mest spännande och framgångsrika utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer. Föreläsare, seminarieledare och kompetensutvecklare knutna till EDU Uppdragsutbildning undervisar och forskar inom hela det utbildningsvetenskapliga fältet.

Inför ett uppdrag börjar vi alltid med ett förutsättningslöst möte och lyssnar in beställarens önskemål. Tillsammans designar vi sedan den utbildning beställaren har behov av. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Vad kan en kurs inom vår uppdragsutbildning innehålla?

Vi jobbar brett med olika pedagogiska frågeställningar utifrån utmaningar och behov som finns hos våra uppdragsgivare. Våra utbildningar tar sin utgångspunkt i aktuell forskning med en tydlig koppling till kursdeltagarnas egen verksamhet. En kurs kan innehålla teman såsom t.ex. flerspråkighet, mångfald, litteracitet, systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande.

Våra utbildningar är vanligtvis en kombination av föreläsningar, seminarier och workshops med praktisk tillämpning ute i deltagarnas egna verksamheter. På så sätt får deltagarna en gyllene möjlighet att direkt omsätta teorier i praktiken. Genom kontinuerlig uppföljning med uppdragsgivaren under utbildningens gång, säkerställer vi att vi är på rätt spår och har möjlighet att fånga upp eventuella farhågor eller frågetecken.

Välkommen att kontakta oss för att höra mer om våra uppdragsutbildningar. 

Till intresseanmälan

Senast uppdaterad: 2023-11-23