Exempel på utbildning

Leda som arbetslag - kollegialt ledarskap & yrkesroller i förskolan

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal samt ett eget parallellt spår för rektorer

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla arbetslagets kollegiala ledarskap med utgångspunkt i förskolans uppdrag och arbetslagets gemensamma ansvar att leda utbildningen. Kursen utgår från teoretiska perspektiv på ledarskap som relationellt, fördelat och processinriktat. Under kursen får deltagarna med hjälp av litteraturen reflektera över ledarskapet som fenomen och uppdrag i relation till förskolans yrkesroller och uppdrag.

För rektor i egenskap av pedagogisk ledare erbjuds parallellt ett rektorsspår. Detta spår har samma kursmål och syfte som arbetslagets spår men tar utgångspunkt i rektors perspektiv och uppdrag.

Delar av kursens innehåll går att justera till upplägg som passar era förutsättningar och behov (exempelvis som workshops eller föreläsningar under studiedagar eller kvällsmöten med syfte att fördjupa eller starta igång ett utvecklingsarbete). 

Kollegialt ledarskap genom dialog, delaktighet och lärande samtal

Målgrupp: Lärare och annan personal med ledaruppdrag

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla kollegialt ledarskap med utgångspunkt i utbildningens breda uppdrag. Kursen utgår från teoretiska perspektiv på ledarskap som relationellt, fördelat och processinriktat. Stor vikt läggs vid kommunikation och hur den kan utvecklas genom reflektion, bemötande och organisation. Under kursen får deltagarna med hjälp av litteraturen och olika praktiska uppgifter reflektera över ledarskapet som fenomen och uppdrag inom utbildning.

Delar av kursens innehåll går att justera till upplägg som passar era förutsättningar och behov (exempelvis som workshops eller föreläsningar under studiedagar eller kvällsmöten med syfte att fördjupa eller starta igång ett utvecklingsarbete).

Till intresseanmälan

Senast uppdaterad: 2023-11-23