LaTL-seminariet (Learning and Teaching Languages)

Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande. Vi presenterar egen forskning och bjuder in externa forskare inom våra kunskapsområden engelska och moderna språk samt flerspråkighet, mångfald och inkludering.

Vid seminariet behandlas frågor med utgångspunkt i skolspråken engelska, moderna språk och modersmål eller i flerspråkighet. Frågeställningarna kan handla om språkvetenskap, språkinlärning, språkutveckling, språkundervisning eller bedömning av språkkunskaper samt om språk i relation till nyanländas lärande och inkludering.

Tid: onsdagar 13:15-15:00
Kontaktperson: Birgitta Hellqvist

Seminarieprogram VT 23 

Programmet publiceras löpande

12 april

Juanma Higuera Gonzalez, universitetsadjunkt vid EDU och doktorand vid 
Dåtidssystemet i spanskundervisningen i grundskolans åk 7-9 – En läromedelsanalys

13:15-16:00 i Blåsenhus 12:228

19-20 april

Inom ramen för FBA:s forskningsinternat presenterar Rakel Österberg (SU) och Alejandra Donoso (Linnéuniversitetet) den 19 april kl. 13:15 ”Back to the Initial Condition: Experiences that trigger the need to develop language skills among university Spanish students”

3 maj 

Christine Fredriksson, universitetslektor vid Göteborgs universitet och Christina Rosén, universitetslektor vid Linnéuniversitetet talar om Elevers erfarenheter av skriftlig produktion och elevernas attityder till arbetet med processkrivning 

13:15-16:00 i Blåsenhus 12:228

Seminarieprogram HT 22

14 september

Helena Reierstam, universitetslektor vid Stockholms universitet talar om "Bedömning i flerspråkiga skolor" Lokal: Blåsenhus,12:128

21 september

Jonas Iversen, postdoktor vid Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Institutt skole- og barnehagepedagogikk vid Høgskolen i Innlandet talar om: «Marginalisert språkopplæring i Norge og Sverige: Subjektposisjoner og tilhørighet». Lokal: Blåsenhus,12:128.

26 oktober

Berit Aronsson, universitetslektor i språkdidaktik/spanska vid Umeå universitet talar om "Måluppfyllelse i Spanska som språkval efter åk 9: Muntlig eller skriftlig färdighet, vad klarar eleverna bäst?"  Seminariet ges via Zoom (mejla birgitta.hellqvist@edu.uu.se för Zoomlänk).

16 november

Gegentuul Baioud, Postdoctoral fellow at Hugo Valentin Centre/Department of History föreläser under rubriken: "Monolingual ideology in multilingual Inner Mongolia". Lokal meddelas senare. Lokal: Blåsenhus,12:228.

Senast uppdaterad: 2023-02-01