Fortbildning för lärare i franska

Franska är ett romanskt språk som talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner på fem kontinenter.

Efter engelska, är franska det mest studerade språket i världen, och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska. Det är officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar, bland annat i Europeiska unionen, Förenta nationerna och Afrikanska unionen. Franska är officiellt språk i 29 länder.

Kontakt: Charlotte Lindgren

Examen i franska som främmande språk DELF/DALF

L’Institut français de Suède samordnar examen i franska som främmande språk. Vid Uppsala universitet kan du pröva för DELF- eller DALF-examen.

Kontaktperson vid Uppsala universitet: Véronique Simon veronique.simon@edu.uu.se.

Resurser

Nyanlända elever – korta filmföreläsningar och länkar till resurser
När skolor får nyanlända elever är det många frågor som väcks. På den här sidan hittar du som är lärare, rektor, studiehandledare eller modersmålslärare korta inspelade föreläsningar som går igenom grundläggande aspekter av fyra områden som är bra att ha koll på, och planera för, i mottagning av nyanlända elever.

Europeisk språkportfolio
Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet. Här ingår Språkpasset, Språkbiografin, Språkdossiern och Portfolior för nedladdning.

Utbildning i det kortare formatet

Har du svårt att hinna läsa en hel kurs? Vi erbjuder seminarier, lärardagar, webbinarier med mera.

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Seminarier, lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2023-11-23