Fortbildning för lärare i franska

Fortbildningsavdelningen erbjuder kurser, seminarier samt andra aktiviteter och resurser för lärare i franska.

Fortbildning för lärare i franska

Franska är ett romanskt språk som talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner på fem kontinenter. Det är, efter engelska, det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska. Det är officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar, bland annat i Europeiska unionen, Förenta nationerna och Afrikanska unionen. Franska är officiellt språk i 29 länder.

Bigitta Hellqvist
Nicolas Manuguerra
Charlotte Lindgren


Senast uppdaterad: 2021-12-01