Välkommen till kursen La « littérature-monde » i franskundervisningen.

Kursen vänder sig till dig som är eller ska bli lärare i franska i grundskolan och gymnasieskolan. Kursen handlar om den franskspråkiga litteratur som skrivs utanför Frankrikes gränser, och om hur denna litteratur kan integreras i språkundervisningen för att främja ett kommunikativt och interkulturellt förhållningssätt i klassrummet. Syftet är ge eleverna nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Föreläsningarna tar upp frågorna som ”vad är la littérature-monde?” eller ”vad är ett interkulturellt tillvägagångsätt?”.

Under seminarierna diskuterar deltagarna olika frågor som rör interkulturalitet, litteraturdidaktik, littérature-monde i språkundervisning, samt läser och diskuterar flera texter.

Examensuppgiften är ett didaktiskt projekt där deltagaren får tillfälle att reflektera kring sin egen undervisning i franska och hur det är möjligt att använda la littérature-monde i klassrummet.

Undervisningen är nätbaserad och ges i form av föreläsningar och seminarier via Zoom.