Välkommen till kursen Språkvetenskap för lärare i franska

Kursen vänder sig till dig som är eller ska bli lärare i franska i grundskolan och gymnasieskolan och ger en allmän introduktion till fransk språkvetenskap. Syftet är att inspirera dig att arbeta med språkvetenskap som ett stöd för att utveckla elevernas språkliga uppmärksamhet och medvetenhet. Under kursen tillämpas språkvetenskapliga begrepp och metoder, dels i deltagarnas egen analys av autentiska elevtexter, dels som verktyg i undervisningen.

Vid tre föreläsningar diskuteras kurslitteraturen med fokus på den uppgift som ska lösas inför efterföljande seminarium. 

Inför de tre första seminarierna (séminaire 1, 2 och 3) utvecklar och diskuterar deltagarna olika språkvetenskapliga moment i undervisningen.

Examensuppgiften, som behandlas under seminarium 4 och 5, är ett didaktiskt projekt där deltagaren får tillfälle att reflektera kring sin egen undervisning i franska och hur det är möjligt att utveckla den med hjälp av språkvetenskapliga verktyg.

Undervisningen är nätbaserad och ges i form av föreläsningar och seminarier via Zoom.