Fortbildning för lärare i kinesiska

Vi erbjuder kurser, seminarier och andra aktiviteter för lärare i kinesiska, samt andra resurser för planering och undervisning.

I Sverige finns en lång tradition av kinastudier med internationellt kända namn som Bernard Karlgren, Göran Malmqvist och Cecilia Lindqvist. Kinesiska har också funnits i skolan sedan tidigt 70-tal, men det är först det här århundradet som det börjat växa till sig, även om ämnet backat sedan toppen kring 2010. På Skolverkets hemsida finns en stor mängd officiell statistik.

Vill du veta mer om kinesiskan som skolspråk i Sverige kan du beställa vår antologi Kinesiskan flyttar in - nytt skolspråk i Sverige. Det är kostnadsfritt upp till fyra exemplar, därutöver tillkommer portoavgift. Vill du beställa ett exemplar så skriv till Olle Linge och inkludera din adress. Antologin är uppdelad i fem delar:

  • Framväxten av kinesiska som skolämne
  • Klassrumspraktik
  • Lärarutbildning
  • kinesiska, Sverige och världen
  • Att lära kinesiska - Egenvärde och marknadsvärde

För en överblick av kinesiska som skolämne i Norden, se artikeln Undervisning i kinesiska – en nordisk angelägenhet publicerad i Lingua hösten 2016.

Läs mer om hur blir man lärare i kinesiska i Sverige.

Kontakt: Olle Linge

Resurser

Planering och bedömning, undervisning och inlärning med mera
En omfattande sammanställning av information och resurser för lärare i kinesiska.

Nyanlända elever – korta filmföreläsningar och länkar till resurser
När skolor får nyanlända elever är det många frågor som väcks. På den här sidan hittar du som är lärare, rektor, studiehandledare eller modersmålslärare korta inspelade föreläsningar som går igenom grundläggande aspekter av fyra områden som är bra att ha koll på, och planera för, i mottagning av nyanlända elever.

Europeisk språkportfolio
Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet. Här ingår Språkpasset, Språkbiografin, Språkdossiern och Portfolior för nedladdning.

Utbildning i det kortare formatet

Har du svårt att hinna läsa en hel kurs? Vi erbjuder seminarier, lärardagar, webbinarier med mera.

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Seminarier, lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2023-11-23