Kinesiska

Planering och bedömning

Här samlas resurser som har med planering och bedömning att göra. 

Kurs- och ämnesplaner

Nya kurs och ämnesplaner för kinesiska infördes 2014. På Skolverkets hemsida finns:

För att underlätta för lärare finns här en sammanställning av det centrala innehållet för kinesiska både i grundskolan och på gymnasiet (pdf). Där har färgkodning använts för att visa vad som skiljer sig mellan de olika kurserna vad gäller innehåll.

Bedömning och betygsättning

Det är i nuläget svårt att säga så mycket om betygsättning i kinesiska i Sverige eftersom det inte går att göra ordentliga jämförelser. Vi saknar ett nationellt prov i kinesiska och det bedömningsstöd som finns till de språk som har nationella prov. I väntan på detta kan vi göra egna jämförelser både internationell och inom Sverige.

Jag har ordnat kunskapskraven för kinesiska steg 1-3 i tabellformat för att ge en bättre överblick (kommer snart). Dessutom har jag försökt göra en internationell jämförelse för att se hur våra kurser i kinesiska förhåller sig till andra standarder runt om i världen (kommer snart).

Undervisning och inlärning

Här finns resurser som kan vara användbara i undervisningen, inklusive sådant som eleverna kan ha användning för. Allting är gratis om inte annat anges. 

1. ORDBÖCKER

Ordböcker är ett av de viktigaste verktygen för både lärare och elever. För bara lite mer än tio år sedan var det mycket svårt att använda ordböcker på kinesiska, men idag är det lätt. Här följer rekommendationer på ordböcker för olika situationer. Jag rekommenderar inga tryckta ordböcker då de kräver alldeles för mycket tid båda att lära sig hantera och att faktiskt använda.

Appar

Det finns ett stort antal ordböcker för telefoner. 

 • Pleco är bland de bästa (Android och iOS). Grundversionen är gratis, men kan byggas ut med bland annat ljud (ej syntetiskt), streckordning, gloshantering och fler ordböcker.

I nuläget verkar det bara finnas en ordbok som också finns som app, nämligen Norstedts kinesisk-svenska ordbok, men den går bara åt ena hållet och kostar förstås pengar.

Alternativ: Hanping Chinese Dictionary (Android, delvis gratis)

Webb

Här är utbudet ännu större och vad som fungerar bäst beror på vad man är ute efter.

 • ArchChinese har det mesta och gör det lätt att utforska både vad ord och tecken är uppbyggda av, samt hur de används.
 • Youdao erbjuder både definitioner och översatta exempelmeningar.
 • Jukuu är en annan bra sida för exempelmeningar (engelska-kinesiska).

Det finns inga bra ordböcker till eller från Svenska online, många översätter först till engelska och sedan till svenska och det är oftast opålitligt.

Alternativ: MDBGLINE DictZdic.netMoEDict.tw (traditionella tecken)

Poppupp

Dessa ordböcker ger omedelbar översättning av de ord användaren pekar på i en webbläsare. Det gör det möjligt att förstå mer av en text på kinesiska utan att kunna läsa allt och utan att det tar timmar.

Alternativ: Zhonwen: Chinese-English Dictionary (Firefox och Chrome)

2. GLOSOR OCH FLASHCARDS

Ordinlärning är förstås väldigt viktig och här finns det många verktyg som kan hjälpa till. Dessa har delats individuellt och gemensamt, vilket syftar på hur de används. Gränsen är förstås inte helt tydlig, men jag har lagt de resurser som fungerar bäst gemensamt i klassrummet separat från de som fungerar bäst för enskilda elever.

Individuellt

Vilket verktyg som fungerar bäst beror mycket på eleverna.

 • Pleco (se även under ordböcker) erbjuder flashcards direkt kopplade till en ordbok, vilket gör det väldigt lätt att skapa kort, men funktionen kostar.
 • Anki är gratis (utom för iOS) och är mycket kraftfullt men också lite svårare att använda (fungerar bäst om läraren skapar korten åt eleverna).
 • Memrise är också lättillgängligt men svårare att skräddarsy.
 • Skritter är bäst för att lära sig skriva tecken förhand, men kostar pengar. Samtliga verktyg finns för de vanligaste plattformarna.

Alternativ: Det finns hundratals appar för detta, sök online om verktygen ovan inte räcker!

Gemensamt

Det har börjat komma fler och fler verktyg som är tänkta att användas gemensamt i klassrummet.

 • Kahoot är populärt och ger dig som lärare möjlighet att ställa frågor till eleverna och se deras svar live (anonymiserat om så önskas). Detta kan förstås användas för mer är glosor.
 • Quizlet är en annan tjänst som har fler funktioner som lämpar sig särskilt väl för glosor. Till exempel kan eleverna tävla mot varandra i grupper, följt av en inlärningsaktivitet där det blir tydligt vad elevgruppen gjorde fel på. Ett utmärkt sätt att blanda lek och undervisning!

3. HÖRFÖRSTÅELSE

Att bara lyssna på läraren räcker inte för att bygga upp en bra hörförståelse på kinesiska, det krävs varierat innehåll på en lagom nivå. Det finns en hel del gratisresurser, men de bästa kostar en slant.

 • Learning Chinese through Stories är fantastisk, men ofta lite svårare
 • Ytterligare ett alternativ är CSLPod.
 • De flesta av dessa har tilläggstjänster som kostar.

Om du har möjlighet att betala rekommenderar jag dock ChinesePod, som har ett ofantligt utbud med flera tusen avsnitt. Det är värt att notera att de flesta av dessa har översättningar eller förklaringar på engelska, men att man ofta kan skippa det och bara använda dialogerna eller texterna på kinesiska!

Alternativ: Melnyks Podcast/Audio Course

4. LÄSFÖRSTÅELSE

Också när det gäller läsning är det viktigt med bredd, alltså att eleverna får läsa mer på sin egen nivå utan att behöva lära sig många nya ord hela tiden. Detta är förstås väldigt svårt som nybörjare, men blir lättare och lättare ju mer eleverna har lärt sig.

 • Mandarin Companion erbjuder intressant och relativt lätt (300 tecken) läsning både i digitalt och tryckt format. Texterna är långa utan att bli svårare och ger bra mängdträning. Böckerna kostar, men inte mycket.
 • Vill du ha fler böcker riktade till nybörjare så kika på Chinese Breeze
 • The Chairman's Bao kostar pengar, men erbjuder något så intressant som nyheter på lätt kinesiska för elever (men ljud, glosor och annat).
 • Du Chinese är ett annat bra alternativ med inbyggda hjälpmedel för att förstå texterna (som också finns inlästa).

Alternativ: Bliu bliu, Chinese Reading Practice, Decipher Chinese

5. PRESENTATIONER OCH FÖREDRAG

Föredrag: Att lära sig kinesiska i en digital värld

På Språklärarnas riksförbunds konferens som arrangerades 2017 stod jag (Olle Linge) för ett föredrag med titeln ”Att lära sig kinesiska i en digital värld”. Nedan finns en kort genomgång av de resurser jag nämnde.

Resurserna nedan är sorterade i den ordning de förekom på föredraget. Jag har valt att inte lägga till de flesta iden allmänna genomgången ovan eftersom jag vill hålla nere antalet resurser där. I de fall där det inte är uppenbart hur resurserna kan användas har jag lagt till korta pedagogiska kommentarer. Föredraget handlade förstås om mer än dessa resurser, men resten finns det inte riktigt tid till att redogöra för i detalj här. Nu över till resurserna:

Ökad effektivitet

 • Pleco – Finns redan uppdagd. Omnämndes för att det är det bästa exemplet på hur mycket tid man kan spara genom att ha en bra, digital ordbok. Perapera Chinese och Zhongwen nämndes också för webbläsare.
 • ArchChinese och HanziCraft nämndes för att hitta information om tecken. Den första är utförlig, den andra väldigt snabb och enkel.
 • Chinese Grammar Wiki nämndes för samlad information om grammatik.
 • HanziGrids togs upp som exempel på resurs som sparar tid för lärare (den kan skapa övningsblad för tecken).
 • Två verktyg för att analysera text nämndes: DimSum och Chinese Text Analyser.

Minskade avstånd

 • Tre exempel på appar där modersmålstalare svarar på frågor: HiNativeHelloTalkTandem.
 • Jag pratade också om att använda virtuella kartor såsom Google Street View för att visa hur plika platser ser ut och träna att fråga om vägen samt ge vägbeskrivningar. Testa till exempel Instant Street View. Liknande tjänst finns från Baidu.

Stöd för lärande

 • Det finns ett flertal tjänster för att annotera. Mandarin Spot erbjuder möjlighet att lägga till olika sorters transkribering, antingen med eller utan tecknen, samt att generera ordlistor (på engelska). Purple Culture har även möjlighet att färga tecken och/eller färglägga.
 • Vad gäller långsamt ljud går det att få via YouTube och kanske även andra liknande sidor. Det går också att göra med vilket ljud som helst i Audacity (använd Change Tempo).
 • Visualiserade toner verkar svårt att få tag på i lättanvända program. Jag använder Praat, men det är lite knepigt att använda. Se ett inlägg om Praat.

Avslutningsvis vill jag påminna om att jag har byggt en webbsida som samlar så många verktyg och resurser som möjligt. Där finns det mesta jag känner till och lite till, allt sorterat och taggat så att det ska vara lätt att hitta. Denna resurssamling hittar ni här:
Hacking Chinese Resources

Publikationer för lärare i kinesiska

 • Kinesiskan flyttar in - Nytt skolspråk i sverige (2015). Denna antologi beskriver kinesiskans framväxt och position  som skolspråk i Sverige och används bland annat på våra kurser för lärare i kinesiska. Boken kan beställas kostnadfritt inom Norden. Kontakta oss och uppge vilken adress du vill att boken skickas till. Skicka ett mail till: olle.linge@edu.uu.se
 • Undervisning i kinesiska - En nordisk angelägenhet (2016). Denna artikel publicerad i Lingua beskriver kinesiska som skolämne i Norden, med jämförelser av språkets ställning samt vilka möjligheter för samarbete som finns.
 • Spel som ett verktyg för undervisning i språk (2019). Denna artikel, också den publicerad i Lingua, behandlar spel i språkundervisningen. Det finns även en längre artikel skriven på engelska som är riktad just till lärare i kinesiska. Läs artikeln i Lingua eller den längre artikeln på engelska
Senast uppdaterad: 2023-11-23