Om att bli lärare i kinesiska i Sverige

Fortbildningsavdelningen fokuserar på vidareutbildning för lärare. Även om våra kurser kan vara intressanta och nyttiga för dig som ännu inte är lärare är det i första hand inte oss du ska vända dig till om du vill bli lärare i Sverige. Här följer en kort förklaring hur det går till så att du vet hur du ska ta dig vidare. Det mest avgörande är om du redan har en lärarexamen utomlands eller inte.

Om du har lärarexamen i kinesiska

Om du har lärarexamen i kinesiska och tror dig uppfylla kraven kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. De startar då en utredning och kommer också att skicka en remiss till Universitets- och högskolerådet (UHR) för att bedöma din utbildning. När UHR är klara med sin bedömning skickas ett utlåtande både till Skolverket och till dig. Du får då möjlighet att komplettera om det saknas någonting i din ansökan.

Därefter fattar Skolverket beslut om legitimation. Där framgår även vad som saknas om ansökan avslås. Eftersom Skolverket inte gör några förhandsbedömningar av ansökningar om lärarlegitimation är detta det enda sättet att få din situation officiellt bedömd.

Om du inte har lärarexamen i kinesiska

Om du inte har en lärarexamen i kinesiska kan du inte vända dig till Skolverket; de bedömer bara ansökningar från personer som är examinerade lärare. Istället ska man vända sig till lämpligt lärosäte (universitet eller högskola). Det betyder att processen kan skilja sig åt, men generellt är det så att eventuella kurser du redan har bedöms av den institution som har hand om lärarutbildningen på det specifika lärosätet. Har du inte högskolepoäng i kinesiska måste du läsa in det först. För att få reda på mer, kontakta studievägledningen vid lärosätet.

Om du inte har några högskolestudier alls bakom dig är studiegången ungefär samma som för svenska studenter även om du talar kinesiska som modersmål, förutom att du också måste visa att du kan svenska. Har du frågot om lärarutbildningen kan du vända dig till studievägledningen på det önskade lärosätet. Generellt sett måste även modersmålstalare gå kurser i kinesiska eftersom det dels måste säkerställas att du kan det som krävs för att undervisa och dels för att det inte är samma sak att kunna prata ett språk som att kunna lära ut det.

Senast uppdaterad: 2022-08-29