Lärarlyftet 2021

Behörighetsgivande fortbildning i franska, spanska och tyska. 45 hp, nätbaserat med start hösten 2021. Anmäl dig senast 15:e april!

Franska/spanska/tyska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet. HT2021, distans 50%

Med start HT 2021 erbjuder Uppsala universitet en behörighetsgivande utbildning om 45 högskolepoäng i moderna språk (franska, spanska eller tyska) för undervisning i grundskolans åk 7-9. Utbildningen är en del av Skolverkets satsning Lärarlyftet och vänder sig till dig som har lärarexamen och en läraranställning utan att vara ämnesbehörig i det aktuella språket.

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i språket samt den förmåga att tillämpa ämnesdidaktisk teori och metod som fordras för att arbeta som behörig lärare i moderna språk (franska, spanska eller tyska) inom grundskolans årskurser 7-9.

Utbildningen består av sex delkurser i franska, spanska eller tyska; kurserna omfattar ämnesstudier i respektive språk med didaktisk inriktning och fokus på undervisning i grundskolan.

Anmäl dig senast 15:e april!

Fakta om utbildningen

Kursstart: Augusti 2021 (v 35)

Ansökan: 15 mars till 15 april på www.antagning.se

Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande:

Mer information:

Länk till Skolverkets sida om Lärarlyftet

Senast uppdaterad: 2021-03-03