Spanska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet. HT 2023, distans 50%

Med start HT 2023 erbjuder Uppsala universitet en behörighetsgivande utbildning om 45 högskolepoäng i moderna språk – spanska – för undervisning i grundskolans åk 7-9. Utbildningen är en del av Skolverkets satsning Lärarlyftet och vänder sig till dig som har lärarexamen och en läraranställning utan att vara ämnesbehörig i det aktuella språket.

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i språket samt den förmåga att tillämpa ämnesdidaktisk teori och metod som fordras för att arbeta som behörig lärare i moderna språk, spanska inom grundskolans årskurser 7-9.

Utbildningen består av sex delkurser i spanska med didaktisk inriktning; delkurserna omfattar både ämnesstudier i språket och språkdidaktik med fokus på undervisning i grundskolan.

Spanska 7-9

Delkurs 1          Produktiva språkfärdigheter, 7,5 hp
Delkurs 2          Spanska som skolämne – teori och praktik, 7,5 hp
Delkurs 3          Kultur och samhälle i spanskundervisningen, 7,5 hp
Delkurs 4          Modern spanskspråkig litteratur och film, 7,5 hp
Delkurs 5          Grammatikens roll i spanskundervisningen, 7,5 hp
Delkurs 6          Tillämpad språkvetenskap, 7,5 hp

Validering

Om du blir antagen har du möjlighet att få tidigare kunskaper och färdigheter validerade för att tillgodoräkna dig delmoment eller delkurser. I samband med antagningsbeskedet får du information om hur ansökan om validering för tillgodoräknande inom Lärarlyftet skall göras.

Undervisning

Utbildningen är nätbaserad, pågår under tre terminer och innehåller ett antal nätbaserade föreläsningar och seminarietillfällen. Mellan seminarierna är all handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs. Undervisnings- och examinationsspråket är spanska.

Kursstart: Augusti 2023
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Ansökan: Anmälan öppnar den 15 mars på antagning.se

Mer information: Juanma Higuera, telefon 070-626 44 35

Senast uppdaterad: 2023-11-23