Mångfald, inkludering och flerspråkighet

Den svenska skolan kännetecknas av social, kulturell, religiös och språklig mångfald. Eleverna tar med sig olika språk, kulturella och religiösa bakgrund till skolan och de som har invandrat i skolåldern har varierande erfarenheter av utbildning bakom sig.

Kontakt: Anne Reath Warren

Resurser

Fortbildning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Perspektiv från elever, gymnasielärare och rektorer
En rapport om en utvärdering av en fortbildning/kompetensutvecklings insats om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som Uppsala universitet genomförde med Förstelärare på gymnasieskolor i Uppsala kommun.

Nyanlända elever – korta filmföreläsningar och länkar till resurser
När skolor får nyanlända elever är det många frågor som väcks. På den här sidan hittar du som är lärare, rektor, studiehandledare eller modersmålslärare korta inspelade föreläsningar som går igenom grundläggande aspekter av fyra områden som är bra att ha koll på, och planera för, i mottagning av nyanlända elever.

Europeisk språkportfolio
Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet. Här ingår Språkpasset, Språkbiografin, Språkdossiern och Portfolior för nedladdning.

Utbildning i det kortare formatet

Har du svårt att hinna läsa en hel kurs? Vi erbjuder seminarier, lärardagar, webbinarier med mera.

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Seminarier, lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2023-11-23