Nyanlända elever – korta föreläsningar och länkar till resurser

När skolor får nyanlända elever är det många frågor som väcks. På den här sidan hittar du som är lärare, rektor, studiehandledare eller modersmålslärare korta inspelade föreläsningar som går igenom grundläggande aspekter av områden som är bra att ha koll på och planera för i mottagning av nyanlända elever. 

  • Studiehandledning – lagstiftning och forskning
  • Studiehandledning – organisering och implementering

En pdf-fil med länkar till rapporter, forskning och annat som tas upp i föreläsningarna finns också med.

Studiehandledning - Lagstiftning och forskning

Studiehandledning – lagstiftning och forskning

Den här föreläsningen handlar om grundläggande lagstiftning samt forskning om studiehandledning på modersmålet. Syften med föreläsningen är

  • att klargöra vad studiehandledning på modersmålet är och varför det finns som stöd för lärande i den svenska skolan
  • att beskriva den lagstiftning och de styrdokument som gäller för studiehandledning på modersmålet i skolan
  • att lyfta forskningen om studiehandledning på modersmålet.

Studiehandledning - Organisering och implementering

Studiehandledning – organisering och implementering

Den här föreläsningen innehåller grundläggande information om hur studiehandledning på modersmålet kan organiseras, implementeras och genomföras. Syften med föreläsningen är:

  • Att diskutera olika aspekter som är viktig i organisering av studiehandledning på modersmålet
  • Att lyfta vikten av samverkan och samarbete i organisering och planering
  • Att presentera en modell för genomförandet av studiehandledning.

Fler resurser och kontakt

Nationellt Centrum för svenska som andraspråk har också en sida där länkar till information om kartläggning (av nyanlända elevers kunskaper), svenska som andraspråk, stöd för nyanlända elever i grundskolan och hur flerspråkighet kan vara en resurs i all undervisning finns samlad. Länk till resurssidan.

Skolverket har samlat länkar och information om nyanlända elevers mottagande och utbildning.
Se länksamlingen
Se specifikt om barn från Ukraina
Se Skolverkets information om det ukrainska skolsystemet

Ni är varmt välkomna att kontakta oss på Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) om ni har frågor eller behöver stöd i arbetet med nyanlända elever i din skola.

Senast uppdaterad: 2023-12-21