Modersmål och studiehandledning på modersmål

Modersmål och studiehandledning på modersmål

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering har under många år genomfört fortbildningsaktiviteter för och med modersmålslärare, samt studiehandledning på modersmål. I vårt utbud hittar du flera fortbildningsaktiviteter som kan vara intressanta för dig, både poänggivande kurser och seminarier.

Projektrapport
Uppsalamodellen: Att undervisa modersmål i klassrummet och på distans

Det finns även möjlighet för din kommun att beställa skräddarsydd språkdidaktisk fortbildning som både kan tillämpas i klassrummet och på distans samt fortbildning i studiehandledning. Välkommen att kontakta oss!

Studiehandledning på modersmålet i praktiken (Skolverket)


Senast uppdaterad: 2021-08-20