Studiehandledning som brygga till lärande

Andelen nyanlända elever i den svenska skolan har under senare år ökat markant och därmed också kommunernas insatser för att på olika sätt skapa gynnsamma förutsättningar för dessa elevers lärande. Forskning och erfarenhet visar att studiehandledning på modersmålet är ett viktigt verktyg för att främja studieframgång hos elever med annat modersmål än svenska. Det finns dock ett stort behov av kunskap om hur studiehandledningen kan göras verksam och effektiv.

Seminariet Studiehandledning som brygga till lärande syftar till att ge deltagarna en fördjupad förståelse för studiehandledarens uppdrag och arbete. Målsättningen är att de utvecklar kunskaper om studiehandledningsmetodik, studiehandledningens process; före – under och efter samt om hur man kan samverka med lärare i svenska som andra språk och övriga ämneslärare och rektorer i arbetet med elevernas kunskapsutveckling. Deltagarna får möjlighet att ta del av aktuell forskning och bekanta sig med olika modeller för praktisk handledning. Dessutom finns det utrymme för att föra en dialog om olika former och metoder för samarbetet mellan studiehandledare, ämneslärare och lärare i svenska som andra språk. Dagen inleds med två korta föreläsningar, därefter genomförs olika workshops.

Seminariet vänder sig till studiehandledare, modersmålslärare, lärare i svenska som andra språk samt övriga ämneslärare och rektorer. Anmälan sker via detta formulär senast fredag 5 april.

Program

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 10.15 Introduktion
10.15 – 11.00 Migration, nation och utbildning
11.00 – 11.15 Paus
11.10 – 12.00 Forskning om studiehandledning, modersmålsundervisning och svenska som andraspråk
12.00 – 13.00 Lunch
13.00–13.30 Organisering av studiehandledning – exemplet Sundbybergs kommun
13.30-13.45 Paus
13.45–15.15 Workshop studiehandledning i praktiken
15.15–15.45 Utvärdering
15.45-16.00 Avslutande sammanfattning

Fakta om seminariet

Tid: fredag 26 april 2019 kl. 10.00-16.00
Plats: Uppsala universitet. Blåsenhus, von Kraemers Allé 1
Anmälan: Anmälan görs senast fredag 5 april via detta formulär
Ekonomiska villkor: Seminariet är avgiftsfritt

Seminariet ges under förutsättning att erfordrat antal deltagare uppnås

Max antal deltagare: 60.