Studiehandledning på Språkintroduktionsprogrammet

PROGRAM

08.00-08.30     Registrering och fika
08.30-08.45     Introduktion
08.45-10.00     Betydelsen av uppföljning av nyanlända elevers kunskapsutveckling (Skolverket)
10.00-10-30     Fikapaus
10.30-11.45     Forskning om studiehandledning (Anne Reath Warren, universitetslektor i didaktik, flerspråkighet och nyanländas lärande)
11.45-13.00      Lunch
13.00-14.00      Studiehandledning på gymnasiet (Linda Andersson, Utbildningsförvaltningen Växjö kommun)
14.00-14.15      Fikapaus
14.15-15.45      Workshop: Studiehandledning på gymnasiet (Linda Andersson)
15.45-16.00      Utvärdering och avslutning

Fakta om seminariet

Tid: Fredag 20 mars 2020, kl.08.00-16.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus
Anmälan: Anmälan görs via detta formulär
Ekonomiska villkor: Seminariet är kostnadsfritt, men deltagarna förväntas själva bekosta lunchen.