Studiehandledning på Språkintroduktionsprogrammet

Program

 • 08.00-08.30     Registrering och fika
 • 08.30-08.45     Introduktion
 • 08.45-10.00     Betydelsen av uppföljning av nyanlända elevers kunskapsutveckling (Skolverket)
 • 10.00-10-30     Fikapaus
 • 10.30-11.45     Forskning om studiehandledning (Anne Reath Warren, universitetslektor i didaktik, flerspråkighet och nyanländas lärande)
 • 11.45-13.00      Lunch
 • 13.00-14.00      Studiehandledning på gymnasiet (Linda Andersson, Utbildningsförvaltningen Växjö kommun)
 • 14.00-14.15      Fikapaus
 • 14.15-15.45      Workshop: Studiehandledning på gymnasiet (Linda Andersson)
 • 15.45-16.00      Utvärdering och avslutning

Anmäl dig här!

Fakta om seminariet
 • Tid: Fredag 20 mars 2020, kl.08.00-16.00
 • Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus
 • Seminariet är kostnadsfritt, men deltagarna förväntas själva bekosta lunchen.
 • Anmäl dig här!