Om Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering – FBA

Sedan 1964 har Uppsala Universitet och FBA i uppdrag från riksdagen att fortbilda skolpersonal i hela landet med fokus på internationalisering: 

Universitetet skall fortsätta att anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Härutöver skall universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare. 

FBA erbjuder poänggivande kurser i språk och språkrelaterade ämnen, där forskning knyts samman med beprövad erfarenhet från skolans verksamhet. FBA arrangerar också seminarier och konferenser i Sverige och utomlands och tillhandahåller skräddarsydd fortbildning för enskilda lärare, lärarlag, skolor och kommuner.

FBA har utvecklats till ett kunskaps- och resurscentrum för skolan med inriktning mot internationalisering, språk och kultur. FBA vänder sig såväl till lärare i engelska, franska, kinesiska, modersmål, spanska och tyska som till skolor och lärare som vill arbeta med flerspråkighet, språkutvecklande arbetssätt och studiehandledning på modersmålet. Vid FBA finns erfarna lärare och disputerade forskare som har nationella och internationella nätverk och tillhör forskningsmiljöer såväl inom Uppsala universitet som vid andra lärosäten.

Som en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet lyder FBA under högskolelagen och delar universitetets verksamhetsmål när det gäller forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället.

För den som vill veta mer om avdelningens verksamhet och historia rekommenderar vi  Öppna dörrar – femtio år av internationell fortbildning, en jubileumsantologi med historik samt ett 20-tal olika texter med personliga perspektiv på avdelningens verksamhet. Antologin kan beställas kostnadsfritt genom att kontakta oss.