Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA)

FBA arbetar på uppdrag av regeringen med fortbildning av skolpersonal i hela landet med fokus på internationalisering.

Vi erbjuder poänggivande kurser i språk och språkrelaterade ämnen, där forskning knyts samman med erfarenhet från skolans verksamhet. FBA arrangerar också seminarier och konferenser i Sverige och utomlands.

I samarbete med EDU Uppdragsutbildning skräddarsyr FBA lärarfortbildning för Skolverket, kommuner, skolchefer och lärare i kommunala skolor och i friskolor. 

Varmt välkommen att delta i våra utbildningar!

Birgitta Hellqvist
Studierektor

Senast uppdaterad: 2023-11-23