Betyg och bedömning i engelska och moderna språk: En utmaning för alla lärare

2019-10-22

Vad bedöms och betygsätts i skolan? Vilka metoder och verktyg finns för att bedöma rättvist? Vilka förhållningssätt till språkfärdighet ligger bakom styrdokumenten? Vilken betydelse har GERS för läroplanens mål och kunskapskrav?

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering arrangerar en eftermiddag kring betyg och bedömning i engelska och moderna språk. Fokus för aktiviteten ligger på bedömning av inlärares skriftliga kompetens i språk.

Seminariet vänder sig till lärare i engelska och moderna språk i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen, samt andra intresserade. Det inleds med en föreläsning om aktuell forskning och diskursen om betyg och bedömning i skolan. Därefter fortsätter programmet med språkindelade praktiska workshops.

Se programmet här!

Fakta om seminariet

  • Tid 28 november 2019 kl.12-16
  • Plats Uppsala, Campus Blåsenhus
  • Anmäl dig här
  • Sista dag för anmälan 18 november 2019
  • Ekonomiska villkor Seminariet är kostnadsfritt.

Mer fortbildning för språklärare

För fler kurser, seminarier och aktiviteter för lärare i språk, klicka här.