RELANG-workshop: fortbildning kring GERS

2020-02-21

Den 13-15 maj 2020 anordnas tre workshopdagar inom projektet RELANG (Relating foreign/second language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference) i samarbete med EU-kommissionen, European Centre for Modern Languages of the Council or Europe. Workshoppen behandlar nationella styrdokument för engelska och moderna språk samt olika språkdidaktiska frågeställningar i relation till GERS (Gemensam europeisk referensram för språk) och den nyligen publicerad CEFR Companion Volume. Fortbildningen vänder sig till förstelärare, lärarutbildare, forskare och skolpersonal som arbetar inom engelska och moderna språk i den svenska skolan. Mer information samt formulär för intresseanmälan finns här.