Betyg och bedömning i engelska på gymnasiet, Webbinarium 27 april 2021

2020-10-07

Vad bedöms och betygsätts i skolan? Vilka metoder och verktyg finns för att bedöma rättvist? Vilka förhållningssätt till språkfärdighet ligger bakom styrdokumenten? Vilken betydelse har GERS för läroplanens mål och kunskapskrav? Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering arrangerar en eftermiddag kring betyg och bedömning, denna gång om engelska på gymnasiet. Fokus för aktiviteten ligger på bedömning av elevernas muntliga kompetens i engelska. 

Seminariet vänder sig till lärare i engelska på gymnasiet och i vuxenutbildningen, samt andra intresserade. Det inleds med en föreläsning om aktuell forskning och diskursen om betyg och bedömning i skolan. Därefter fortsätter programmet med en workshop.

Välkommen till ett halvdagsseminarium!


Tisdagen den 27 april 2021 kl. 13:00-16:00 i Zoom. (Zoom-rum meddelas senare) 

Anmälan till seminariet görs via KURT.

För ytterligare information, se programmet för seminariet.

                                 

Senast uppdaterad: 2021-02-18