Språk - ett verktyg för livet Webbinarium 12 – 13 mars 2021

2020-12-15

- en kommunikativ, handlingsorienterad och situerad språkundervisning

Hur utformar man en språkundervisning som utgår från elevernas egna intressen, kunskaper och möjligheter och som på samma gång ökar deras motivation, delaktighet och egna ansvar? Hur utformar man en språkundervisning där eleven kan relatera undervisningsinnehållet till den egna verkligheten? Med temaarbete som utgångspunkt kan läraren engagera eleverna i arbetet mot en uppfyllelse av undervisningens kommunikativa mål.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering anordnar ett seminarium på temat elevaktiv och handlingsorienterad språkundervisning. Syftet är att ge deltagarna kunskap om den kommunikativa och handlingsorienterade språkundervisningen, med utgångspunkt i Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS), CEFR Companion Volume) och Europeisk Språkportfolio (ESP). Seminariet vänder sig till lärare i engelska, moderna språk, svenska som andraspråk och modersmål och behandlar olika perspektiv på tematiskt arbete i språkklassrummet med fokus på konkreta exempel på temaarbete som undervisningsmetod.

Seminariet består av föredrag och workshops inom följande områden

Senast uppdaterad: 2021-02-18