​Seminarieserie om modersmålsämnet VT21, halvdagar

2020-12-16

Fortbildningsavdelning för skolans internationalisering på Uppsala universitet erbjuder under våren 2021 en serie online seminarier som riktar sig till alla som är intresserade av modersmålsämnet! och modersmålsundervisning!  

Varje seminarium börjar med en inspirerande föreläsning. Alla våra plenary speakershar forskat om modersmålsämnet eller annat relevant område. Efter det fortsätter vi med en interaktiv och praktiknära workshop, led av olika lärare med expertis i området i frågan. 

Mer information  och adress till Zoom-rummet kommer att skickas ut i samband men anmälningar.

Anmäl dig till det första seminariet i serien (22 februari) redan idag!

Länk till anmälan för övriga seminarier kommer att finnas på FBAs hemsida minst 2 månader innan seminariet

Titeln på seminarium

Datumet och tid

Föreläsare

Länk till anmälan

Att undervisa i modersmål i heterogena grupper. Hur undervisar jag i grupper där elever talar olika varieteter av modersmålet, är olika duktiga på modersmål och är i olika åldrar? Hur utgår jag från eleverna individuella behov? MÅLGRUPP: modersmålslärare.

22 februari 2021

9.00 - 12.30

I Zoom

Prof. Christina Hedman

Workshop: 

Simeon Oxley

Anmälan till seminariet

Seminariet är fullbokat. Ytterligare seminarietillfälle kan tillkomma. 

Planera, genomföra, bedöma! Ämnesdidaktiska perspektiv på modersmålsämnet: styrdokument och de tre didaktiska frågorna (Vad? Hur? Och Varför?) MÅLGRUPP: modersmålslärare.

25 mars 2021

9.00 - 12.30

I Zoom

Prof. Åsa Wedin 

Workshop: 

Marita Gareis 

Anmälan till seminariet

Investering och motivation i modersmålsundervisning. Hur kan vi engagera elever i modersmålsundervisning? Praktik och teori för att informera och motivera elever att investera i modersmålsundervisning. MÅLGRUPP: modersmålslärare och rektorer.

20 april 2021

9.00 - 12.30

I Zoom

(To be announced)

Anmälan till seminariet

Världens bästa modersmålslärare! Samspelet mellan elever och lärare, ledarskap i klassrummet, konflikthantering och interkulturell pedagogik. MÅLGRUPP: modersmålslärare.

7 maj 2021

9.00 - 12.30

I Zoom

Dr. Boglárka Straszer

Workshop:

Nicolas Manuguerra

Anmälan till seminariet

Senast uppdaterad: 2021-02-18