Resurser

Här hittar du inspelade föreläsningar, publikationer och annat nedladdningsbart material för språklärare, modersmålslärare, studiehandledare, lärarstudenter och skolledare.                    

Alla språk

Europeisk språkportfolio
Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet. Här ingår Språkpasset, Språkbiografin, Språkdossiern och Portfolior för nedladdning.

GERS i korta drag - En lärarguide för Gemensam europeisk referensram för språk 
Lärarguiden ger språklärare en sammanfattning och en konkret vägledning i hur referensramen kan användas i praktiken. Guiden riktar sig främst till lärare i engelska och moderna språk men är användbar också för lärare i sfi (inom Komvux), SVA (svenska som andraspråk) och modersmålslärare.

Kinesiska

Planering och bedömning, undervisning och inlärning med mera
En omfattande sammanställning av information och resurser för lärare i kinesiska.

Modersmål

Modersmål och studiehandledning på modersmål
Uppsalamodellen - Handledning i att undervisa modersmål i klassrummet och på distans.

Mångfald, inkludering och flerspråkighet

Fortbildning om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: Perspektiv från elever, gymnasielärare och rektorer
En rapport om en utvärdering av en fortbildning/kompetensutvecklings insats om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som Uppsala universitet genomförde med Förstelärare på gymnasieskolor i Uppsala kommun.

Nyanlända elever – korta filmföreläsningar och länkar till resurser
När skolor får nyanlända elever är det många frågor som väcks. På den här sidan hittar du som är lärare, rektor, studiehandledare eller modersmålslärare korta inspelade föreläsningar som går igenom grundläggande aspekter av fyra områden som är bra att ha koll på, och planera för, i mottagning av nyanlända elever.

Senast uppdaterad: 2023-11-23