Nordplusprojekt


Developing Nordic languages through multilingual resources

NPLA-2021/10004

Projektet utvecklar resurser för studiehandledning/tospråklig fagopplæring för att förbättra nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling i norska och svenska.

Vid ett seminarium och en konferens vill vi sprida kunskaper om studiehandledning/tospråklig fagopplæring och underlätta samarbetet mellan studiehandledare och lärare. 

Inbjudan till seminariet, konferensen och nätverket kommer att publiceras här den 1 december

Projektet är ett samarbete mellan NAFO, Nasjonalt senter för flerkulturell opplæring (Metropolitan University, Norge och Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet, Sverige.

Kontaktpersoner:

Anne Reath Warren, anne.reath.warren@edu.uu.se
Simeon Oxley, simeon.oxley@edu.uu.se
Marita Gareis, marita.gareis@edu.uu.se
 

Senast uppdaterad: 2023-11-23