För lärare i språk - Språklärarwebbinariet: Vad lär de sig egentligen? Del 1: Muntlighet i klassrummet

  • Datum: –17.00
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom
  • Föreläsare: Fredrika Nyström
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Maria Håkansson Ramberg
  • Seminarium

Välkommen till ett seminarium och workshop om muntlighet i klassrummet. Alla lärare vet att det vi undervisar om, det eleverna lär sig, och det vi bedömer ibland uppfattas som tre olika saker av våra elever.

Hur kan vi göra för att dessa delar ska närma sig varann? Hur kan vi länka undervisningens innehåll och genomförande till lärandemål så att kopplingen blir tydligare för eleverna? I webbinariet utgår vi från konkreta exempel på lärandemål för muntlig språkutveckling i klassrummet samt presenterar idéer för bedömning av och metareflektion kring muntlig interaktion.

Vänligen anmäl dig här

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2022-06-08