För lärare i språk - Språklärarwebbinariet: Vad lär de sig egentligen? Del 2: Skrivande i klassrummet

  • Datum: –17.30
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom
  • Föreläsare: Maria Håkansson Ramberg
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Maria Håkansson Ramberg
  • Seminarium

Välkommen till seminarium och workshop om skrivande i klassrummet. Alla lärare vet att det vi undervisar om, det eleverna lär sig och det vi bedömer, ibland uppfattas som tre olika saker av våra elever. Hur kan vi göra för att dessa delar ska närma sig varandra?

Hur kan vi länka undervisningens innehåll och genomförande till lärandemål så att kopplingen blir tydligare för eleverna? I webbinariet utgår vi från konkreta exempel på lärandemål för skriftlig språkutveckling i klassrummet samt presenterar idéer för bedömning av och metareflektion kring skriftlig kommunikation.

Vänligen anmäl dig här

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2022-06-08