För lärare i tyska: Aktuelle Landeskunde

  • Datum: –17.30
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom
  • Föreläsare: Lina Schulte
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Maria Håkansson Ramberg
  • Workshop

Aktuelle Landeskunde: Politik och samhälle i digitala medier – autentiskt material i undervisningen i samband med dagen för Tysklands enande.

Att förmedla en aktuell och autentisk bild av Tyskland är en viktig del av undervisningen i tyska. Sedan återföreningen har Tyskland utvecklats starkt inom flera områden och det finns många nya och aktuella teman som diskuteras inom politik och samhälle. 

Tack vare digitala medier ges nu möjligheter att ta del av aktuellt och autentiskt material som kan användas i undervisningen för att kunna diskutera dessa teman med elever och därmed bidra till en ökad kulturell förståelse samt språkligt lärande. I denna workshop ges en överblick över aktuell teman och mycket inspiration om hur dessa teman kan behandlas i undervisningen genom digitala medier som Instagram, Tiktok, Podcasts, Youtubevideos, osv.

Vänligen anmäl dig här

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2022-06-08