För språklärare: Språk - ett verktyg för livet

  • Datum: –18.00
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom
  • Föreläsare: Marita Gareis, Karin Johansson, Maria Håkansson Ramberg
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Maria Håkansson Ramberg
  • Workshop

Hur kan nya influenser och en vidgad syn på kommunikativ språkanvändning påverka och inspirera vår framtida språkundervisning?

Under workshopen ges deltagarna möjlighet att bekanta sig med aktuella koncept inom Europarådets europeiska ramverk för språk (GERS) och den nyligen publicerade Companion Volume samt ta del av konkreta verktyg och undervisningsförslag för en reflekterande språkinlärning.

En inspirerande workshop som framför allt vänder sig till lärare i engelska och moderna språk.

Webbinariet genomförs på svenska.

Vänligen anmäl dig här

Program

14:30–15:30 Inledning och diskussion: Europarådets referensram för språk – aktuella koncept

15:45-16:45 Workshop 1: Att arbeta med europeisk språkportfolio i klassrummet17:00–18:00 Workshop 2: Klassrumsmodell för att implementera GERS i språkundervisningen 

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2022-06-08