För lärare i tyska: Kommunikative Lernspiele im Sprachunterricht

  • Datum: –17.00
  • Plats: Digitalt via e-mötestjänsten Zoom. Länk till Zoom skickas ut ca en vecka före seminariet.
  • Föreläsare: Felicitas Zimmermann
  • Arrangör: FBA
  • Kontaktperson: Maria Håkansson Ramberg
  • Seminarium

Genom kommunikativa övningar och lekar i klassrummet kan elever interagera tillsammans och bygga upp sin språkliga kompetens. I workshopen presenteras aktuell forskning om elevers muntliga interaktion i klassrummet samt hur muntliga lärandeaktiviteter kan integreras i undervisningen.

Du får som lärare även ta del av aktiverande och språkutvecklande lärandeaktiviteter för tyskundervisning där elever ges möjlighet att träna fri kommunikation och sin språkliga förmåga på tyska.

Maria Håkansson Ramberg, verksam vid FBA, ger en språkdidaktisk bakgrund till temat. Konkreta lärandeaktiviteter presenteras av Felicitas Zimmermann, utbildad lärare i tyska med erfarenhet av språkundervisning i skola och vuxenutbildning.

Webbinariet ges på tyska.

Vänligen anmäl dig här!

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2022-06-08