För lärare i spanska: Att arbeta med spanskans utbredning och variation i språkundervisningen - Teori och praktik

Spansklärardagen 2023

Första veckan i februari 2023 är det dags för det årliga fortbildningsevenemanget för lärare i spanska som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Seminariedagen arrangeras i år på Campus Blåsenhus, Uppsala universitet.

Spansklärardagen tar upp nya ämnesdidaktiska perspektiv med fokus på aktuella frågeställningar och god praxis i språkundervisningen. Fortbildningen lägger stor vikt på förhållanden och utmaningar som elever och lärare möter i spanskundervisningen i den svenska skolan. Årets fortbildningsdag kommer att behandla språklig variation och förändring i den spanskspråkiga världen, och särskilt fokusera på hur detta kan integreras i den egna undervisningen.

Programmet består av föredrag och workshops inom följande områden:

- Teoretiska perspektiv på spanskans variation och förändring i den spansktalande världen.

- Språkliga varieteter med fokus på geografiska och sociala skillnader.

- Aktuell språkdidaktisk forskning om lärande och undervisning i spanska.

- Arbete med spanskans variation i och utanför klassrummet.

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare i spanska, lärarstuderande och andra som är intresserade av lärande och undervisning i spanska. 

Fler utbildningar i det kortare formatet

Se också forskningsseminariet LaTL (Learning and Teaching Languages). Seminariet är öppet för alla med intresse för språk i relation till undervisning och lärande.

Lärardagar, webbinarier med mera

Senast uppdaterad: 2022-06-08